skip to Main Content
07 490 53 25 info@prolak.si

Glede na potrebe investitorja lahko projektiramo lakirnico narejeno po njegovih potrebah. Glede na razpoložljiv prostor, zahteve po količinah in velikosti obdelovancev.

Tehnologija prašnega lakiranja, je zaporedje določenih tehnoloških postopkov, ki zahtevajo za to namenjen prostor. To v praksi pomeni, da postavitev lakirnice za prašno barvanje zahteva relativno velik prostor, zato jo je smiselno izdelati, kot samostojen objekt.

Vsi naši projekti so skladni z zakonodajo in investitor pridobi vso potrebno dokumentacijo za priglasitev lakirnice.